Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

SKS w naszej szkole - realizacja programu „Szkolny Klub Sportowy”.

2018-02-15 14:51

W dniu 5 lutego bieżącego roku Gmina Ruda Maleniecka podpisała porozumienie ze Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Celem programu jest promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej oraz poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia i jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.

Realizacja zajęć odbywać się będzie w 2 edycjach – wiosenna  od 01.03.2018 r. do 22.06.2018 r. oraz jesienna od 01.09.2018 r. do 12.12.2018 r. Zajęcia realizowane będą
w wymiarze 2 x 60 minut w tygodniu w 20-osobowej grupie ćwiczących w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej.

Program „SKS” jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz współfinansowany ze środków Gminy Ruda Maleniecka.

Powrót do poprzedniej