Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Publiczne Przedszkole w Rudzie Malenieckiej

Przedszkole w Rudzie Malenieckiej
26-242 Ruda Maleniecka 99
tel. (041) 373-15-35
e-mail:  przedszkole@rudamaleniecka.pl
Dyrektor: Barbara Spiechowicz

 

 

 

 

Przedszkole w Rudzie Malenieckiej mieści się w budynku rozbudowanym w ramach projektu "Świat Malucha" w 2011 r. Placówka posiada trzy sale, które zapewniają  68 miejsc dla dzieci, szatnię łazienki i kuchnię. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw znajdującego się w pobliżu przedszkola.

Placówka opiekuje się dziećmi w dni powszednie w godzinach 7:00-16:00. Program pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowany jest we współpracy z rodzicami, co sprawia, że potrzeby i zainteresowania dzieci są harmonijnie rozwijane. Placówka współpracuje także z instytucjami środowiska lokalnego.

Przedszkole zapewnia dzieciom bogaty kalendarz imprez o charakterze integrującym, kulturalnym, rodzinnym, ekologicznym a także spotkania z ciekawymi ludźmi i wycieczki. Są to między innymi zabawy mikołajkowa, karnawałowa czy andrzejkowa, jasełka. Dzieci aktywnie uczestniczą w organizowaniu przedstawień., np. z okazji uroczystego ślubowania.

Powrót do poprzedniej