Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Od 1 lipca 2013 roku w Polsce zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Od tego dnia  to gminy odpłatnie odbierają i zagospodarowują odpady komunalne. W Gminie Ruda Maleniecka system obejmuje nieruchomości zamieszkałe, tj. domy jednorodzinne, domy wielorodzinne, wspólnoty mieszkaniowe itp.

Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ruda Maleniecka oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Ruda Maleniecka na 2018 r. wygrała firma:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o.

ul. Łazienna 8

26-200 Końskie

NIP 658-00-07-765

tel.: 41-372-34-97, fax.: 41-372-29-28

e-mail: zuk@pgk.konskie.pl

Uchwałą Nr II/11/2018 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 13 grudnia 2018 r., stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych przy odpowiednio selektywnym i nieselektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, określono na poziomie 9 zł i 18 zł od osoby miesięcznie. Stawki te obowiązują od 01 stycznia 2019 r.

Opłatę w odpowiedniej wysokości zgodnie z liczbą osób zadeklarowaną przez Państwa w deklaracji oraz stawką przy odpowiednio selektywnym lub nieselektywnym zbieraniu odpadów komunalnych należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy
w Rudzie Malenieckiej:

Bank Spółdzielczy w Przedborzu/Oddział Ruda Maleniecka

nr konta 82 89880001 0040 04035190 0003

lub w kasie Urzędu Gminy (poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 13:30)

w terminach:

  • za I kwartał - do 15 stycznia danego roku
  • za II kwartał - do 15 kwietnia danego roku
  • za III kwartał - do 15 lipca danego roku
  • za IV kwartał - do 15 października danego roku.

Sposób wyliczenia opłaty kwartalnej:

3 mies.x zadeklarowana liczba osób x stawka miesięczna (9 zł/os. w przypadku segregacji odpadów lub 18 zł/os. w przypadku braku segregacji odpadów).

Powrót do poprzedniej