Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Kolejny rok drogowych inwestycji w naszej gminie

2019-07-23 12:18

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ruda Maleniecka to każdego roku jedno z priorytetowych zadań realizowanych przez władze gminy. Takie działania przyczyniają się do poprawy komfortu jazdy oraz zwiększają bezpieczeństwo użytkowników.

Przez ostatnie tygodnie na drogach gminnych trwały prace, które zaowocowały nowymi nawierzchniami bitumicznymi. Inwestycje drogowe prowadzone były w Lipie, Cisie, Młotkowicach, Szkucinie, Machorach, Maleńcu, Tamie oraz Koliszowach.

Na tegorocznej liście przebudowanych dróg gminnych znajduje się również droga łącząca Kołoniec ze Zbójnem. Spełnia ona bardzo ważną funkcję komunikacyjną dla mieszkańców północnej części gminy. Zrealizowana w tym roku inwestycja kończy przebudowę tej drogi na terenie naszej gminy.

Powrót do poprzedniej