Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej w Rudzie Malenieckiej

2019-09-12 21:49

W niedzielę 8 września odbyły się uroczystości związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz walką obronną stoczoną 6 września 1939 roku nad rzeką Czarną w Rudzie Malenieckiej. Uroczystości, organizowane przez samorząd gminy już od 10 lat, odbywają się zawsze na początku września, przy – jeśli tylko warunki pozwolą – pomniku poświęconym bohaterom Września 1939 r. walczącym w Rudzie Malenieckiej. W tym roku, z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, organizatorzy musieli zrezygnować z kilku punktów programu oraz przenieść uroczystości do kościoła parafialnego pw. św. Judy Tadeusza.

Uroczystości rozpoczęto mszą o godz. 11:30 koncelebrowaną przez księdza proboszcza Pawła Węgrzynowskiego oraz księdza kanonika Mariana Strzałkowskiego, który był także autorem kazania. W nabożeństwie uczestniczyły poczty sztandarowe jednostek OSP z Rudy Malenieckiej i Lipy, Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Radoszyc.  We mszy uczestniczyli także strażacy-ochotnicy z jednostek w Dębie, Kołońcu i Młotkowicach oraz harcerze z 33 Koneckiej Drużyny Starszoharcerskiej „Iskra”.

Po odprawionej mszy, wójt gminy Leszek Kuca przywitał przybyłych na uroczystości mieszkańców oraz zaproszonych gości. Następnie zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy. Na zakończenie tej części uroczystości dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej w Rudzie Malenieckiej zaprezentowały program artystyczny -  montaż słowno-muzyczny poświęcony Wrześniowi 1939 r. – przygotowany pod opieką nauczycielek, pani Doroty Fijołek i pani Małgorzaty Wydry.

Uroczyste obchody zakończono przy pomniku Września’39 w Rudzie Malenieckiej, gdzie udały się  delegacje w celu złożenia wieńców – pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz oraz przedstawiciele Samorządu Gminy Ruda Maleniecka, Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin, Rady Powiatu Koneckiego, Prawa i Sprawiedliwości powiatu koneckiego oraz sołectwa Dęba.

 

 

Powrót do poprzedniej