Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Ogłoszenie o zmianie rachunku bankowego

2019-09-30 16:38

Ogłoszenie

o zmianie rachunku bankowego  

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), nakazującą gromadzenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wyodrębnionym rachunku bankowym (art. 6r ust. 1ab), informujemy, że opłaty za gospodarowanie odpadami należy uiszczać na następujący rachunek bankowy:

84 8988 0001 0040 0403 5190 0161

 

                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                           /-/ Leszek Kuca

 

Powrót do poprzedniej