Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Uroczystość patriotyczno-religijna przy pomniku "Tereski" w Cisie

2019-10-03 08:35

Samorząd Gminy Ruda Maleniecka od wielu lat organizuje w Cisie uroczystości przy pomniku poświęconym Mariannie Cel „Teresce”, jedynej kobiecie – partyzantowi w Oddziale Wydzielonym Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Mieszkańcy Cisu i okolicy wraz z samorządowcami: wójtem Leszkiem Kucą, zastępcą wójta – Piotrem Piecem oraz radnymi zebrali się w ostatnią niedzielę września przy pomniku „Tereski”, by oddać hołd bohaterskiej kobiecie urodzonej w Budach (obecnie część wsi Cis).

Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się o godzinie 14:00 odśpiewaniem hymnu państwowego. Po mszy świętej odprawionej przez księdza Tomasza Waśkiewicza, proboszcza tutejszej parafii, delegacje: samorządu gminnego, Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej oraz pani Wiesława Kubiak – siostrzenica „Tereski”, złożyli wieńce oraz znicze pod pomnikiem.

Na zakończenie tej części uroczystości młodzież ze szkoły podstawowej w Rudzie Malenieckiej zaprezentowała program artystyczny przygotowany pod opieką nauczycielek: p. Joanny Adamus, p. Małgorzaty Gil, p. Bożeny Popielskiej, p. Małgorzaty Wydry.

Uroczystość zakończono wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku i ciepłej herbacie, ufundowanych przez samorząd gminny.

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy!

 

Powrót do poprzedniej