Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Wykład historyka z kieleckiego IPN-u

2019-10-24 14:45

15 października w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie z historykiem z Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” w Kielcach. Dr Michał Zawisza opowiedział o Kielecczyźnie podczas II wojny światowej. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się kwestie dotyczące działań wojennych we wrześniu 1939 r., systemu okupacyjnego więziennictwa, a także martyrologii wsi i eksterminacji mniejszości żydowskiej. Całość ponadgodzinnego wykładu zakończyło podsumowanie strat wojennych, tj. szacunkowych danych dot. liczby ludności zamordowanej przez Niemców na terenie Kielecczyzny – Polaków, Żydów i przedstawicieli innych narodowości. Ustalenie dokładnej liczby zamordowanych jest trudne, w obiegu naukowym funkcjonują różne dane.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 7-8 tutejszej Szkoły Podstawowej, a wydarzeniu towarzyszyła wystawa – użyczona przez kielecki IPN – pt. „Akcja AB na Kielecczyźnie” poświęcona przeprowadzonej wiosną i latem 1940 roku tzw. Nadzwyczajnej Akcji Pacyfikacyjnej (Ausserodentliche Befridungsaktion - w skrócie AB), mającej na celu likwidację polskiej inteligencji. Wystawa udostępniana jest w Rudzie Malenieckiej do końca tego tygodnia. 

Powrót do poprzedniej