Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Modernizacja drogi powiatowej w Cieklińsku

2019-10-31 09:30

Dzięki staraniom Samorządu Gminy Ruda Maleniecka i dofinansowaniu przez Gminę połowy kosztów remontu drogi powiatowej nową nawierzchnię bitumiczną zyskała droga w miejscowości Cieklińsko.
To kolejny etap prac drogowych na drodze powiatowej Młotkowice-Cieklińsko, prowadzonych systematycznie co roku, w których solidarnie partycypuje budżet gminy. Tegoroczne prace zakończono w październiku, a w efekcie całość drogi przebiegającej przez teren zabudowany w Cieklińsku – począwszy od mostu na rzece w kierunku Młotkowic, czyli na długości 400 m – zyskała nową nawierzchnię oraz utwardzone pobocze. Dodatkowo jezdnia została poszerzona.
Przebudowa drogi pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników ruchu, mieszkańców Cieklińska, ale także na estetykę miejscowości.

Powrót do poprzedniej