Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

2012-11-27 11:20

projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.

[protokół]

Powrót do poprzedniej