Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

OGŁOSZENIE - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

2020-02-14 09:30

Wójt Gminy Ruda Maleniecka informuje, że zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski o zwrot   podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej, pokój nr 6 lub na stronie internetowej www.rudamaleniecka.pl.

Do wniosku należy dołączyć imienne faktury VAT zakupu oleju napędowego za okres od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z oświadczeniem, których wzory dostępne są poniżej należy złożyć w pokoju nr 6 lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej, w terminie do dnia 02.03.2020 r.

Do pobrania:

Wniosek

Oświadczenie

Powrót do poprzedniej