Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Informacja dotytcząca pracy Urzędu w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

2020-03-17 10:43

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

stanu zagrożenia epidemicznego,

od 17 marca 2020 r. do odwołania,

Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej oraz jednostki organizacyjne

będą zamknięte dla interesantów – z wyjątkiem rejestracji zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Załatwianie wszelkich pozostałych spraw odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

KONTAKT:

Sekretariat - 41 373 13 40

Fax: 41 373 13 41

e-mail: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl

Urząd Stanu Cywilnego – 41 373 13 46

Ewidencja ludności, dowody osobiste – 41 373 13 46

Oświata – 41 373 13 47

Inwestycje, ochrona środowiska – 41 373 13 48

Podatki – 41 373 13 49

Księgowość budżetowa – 41 373 13 55,  373 13 45

Obsługa Rady Gminy – 41 373 13 53

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. -  41 373 12 19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 41 373 15 91.

Wnioski pisemne można składać w wyznaczonym miejscu w holu Urzędu.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Leszek Kuca

Powrót do poprzedniej