Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Informacja dotycząca pracy Urzędu w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

2020-03-17 10:43

Szanowni Państwo

W związku z potwierdzonym przypadkiem zakażania COVID-19 u jednego z pracowników Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej, wprowadza się ograniczenia w pracy urzędu do niezbędnego minimum.
W trosce o Państwa zdrowie, a także zdrowie pracowników urzędu od dnia 16 listopada br. (poniedziałek) aż do odwołania Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej działa wyłącznie w  trybie wewnętrznym. Kasa w budynku Urzędu również pozostaje nieczynna do odwołania.
Prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

Wójt Gminy

/-/Leszek Kuca

W związku z nasilającym się stanem epidemii informuję, że od dnia 02 listopada 2020r. Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej będzie zamknięty dla interesantów do odwołania. Sprawy pilne (związane z rejestracją narodzin i aktów zgonu) załatwiane będą przez Urząd Stanu Cywilnego, po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną. Otwarta pozostanie Kasa Urzędu, do której osoby będą proszone pojedynczo, aczkolwiek zachęcam do dokonywania wszelkich płatności za pomocą przelewów elektronicznych. Wszystkie pozostałe sprawy urzędowe proszę załatwiać za pośrednictwem:

- skrzynki podawczej ePUAP: /RGRM/skrytka
- poczty elektronicznej: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl
- faksem: 41 373 13 41
- telefonicznie pod numerem: 41 373 13 40

Istnieje również możliwość złożenia dokumentów do skrzynki znajdującej się przed wejściem do Urzędu. Zawartość skrzynki będzie regularnie opróżniana. Wszystkie numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Gminy Ruda Maleniecka z zakładce „KONTAKT”. Numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać należności dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej.

Mając na względzie zdrowie i życie naszych mieszkańców uprzejmie proszę o przestrzeganie powyższych zasad, które będą obowiązywały do odwołania.

Wójt Gminy
/-/ Leszek Kuca

KONTAKT:

Sekretariat - 41 373 13 40

Fax: 41 373 13 41

e-mail: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl

Urząd Stanu Cywilnego – 41 373 13 46

Ewidencja ludności, dowody osobiste – 41 373 13 46

Oświata – 41 373 13 47

Inwestycje, ochrona środowiska – 41 373 13 48

Podatki – 41 373 13 49

Księgowość budżetowa – 41 373 13 55,  373 13 45

Obsługa Rady Gminy – 41 373 13 53

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. -  41 373 12 19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 41 373 15 91.

Wnioski pisemne można składać w wyznaczonym miejscu w holu Urzędu.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Leszek Kuca

Powrót do poprzedniej