Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Gmina Ruda Maleniecka pozyskała dofinasowanie w ramach projektu "Zdalna Szkoła"

2020-05-05 10:07

Gmina Ruda Maleniecka pozyskała dofinasowanie w ramach projektu „Zdalna Szkoła” w formie grantu o wartości do 45 000,00 zł na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli.

W związku z występującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zagrożeniem epidemicznym, spowodowanym zakażeniami koronawirusem, nastąpiło zamknięcie placówek oświatowych i wprowadzenie zajęć edukacyjnych w formie zajęć w domu.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs, Gmina Ruda Maleniecka pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu multimedialnego do nauki zdalnej, który będzie umożliwiał uczniom i nauczycielom na uczestnictwo w zajęciach, które prowadzone są w systemie kształcenia zdalnegoi kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Gmina Ruda Maleniecka złożyła wniosek o powierzenie grantu w dniu 03.04.2020 r., zaś w dniu 16.04.2020 r. znalazła się na liście Grantobiorców wybranych do przyznania dofinansowania. Z kolei dnia 23 kwietnia 2020 r. podpisana została Umowa o powierzenie grantu.

Przyznana kwota dotacji wynosi: do 45 000,00 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1920-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione

 

 

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Plakat informacyjno-promocyjny

Powrót do poprzedniej