Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

ANKIETOWE BADANIA ROLNICZE

2013-05-24 12:06

W dniach od 1 czerwca do 8 lipca 2013 r. na terenie województwa świętokrzyskiego w wylosowanych gospodarstwach rolnych zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

Celem badania jest uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji od użytkowników gospodarstw rolnych, która posłuży do przygotowania zbiorczego obrazu produkcji rolnej w województwie i kraju, przydatnego przy prowadzeniu Wspólnej Polityki Rolnej.

 

 

Powrót do poprzedniej