Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

„Zdalna Szkoła+”

2020-06-16 09:26

Kolejny raz Gmina Ruda Maleniecka pozyskała dofinasowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

W odpowiedzi na drugi od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs „Zdalna Szkoła+” organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gmina Ruda Maleniecka złożyła wniosek o dofinasowanie zakupu komputerów stacjonarnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego umożliwiającego drukowanie, kopiowania i skanowanie w kolorze.

Kwota jaką przyznano Gminie Ruda Maleniecka wynosi do 45 000,00 zł i stanowi dofinansowanie na poziomie 100% kosztów kwalifikowanych.

Tym razem program kierowany jest głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. Jednakże na decyzję o wyborze konkretnych rodzin będą miały również inne czynniki.

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2/2-strona-glowna/1943-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione-2

 

 

Projekt pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Plakat informacyjno-promocyjny

Powrót do poprzedniej