Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Rusza Program „Moja Woda”

2020-07-01 08:07

Rusza Program „Moja Woda”

Od dnia 01.07.2020 r. osoby fizyczne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zadań wpisujących się w Program „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Dofinansowanie będzie można uzyskać na przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Koszty kwalifikowalne obejmują zakup, montaż, budowa, uruchomienie instalacji takich jak: - przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego; - instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny; - elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody; pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Dofinansowanie będzie można uzyskać w formie dotacji, z tym, że nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Więcej informacji o programie, procedura naboru oraz zasady i szczegółowe warunki dofinansowania można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.wfos.com.pl/program-czyste-powietrze/1024-oglosze-nie-o-naborze-program-moja-woda

Powrót do poprzedniej