Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Nowe ujęcie wody w Gminie Ruda Maleniecka

2020-07-08 11:52

Nowe ujęcie wody w Gminie Ruda Maleniecka

W trosce o zabezpieczenie w bieżące zapotrzebowanie w wodę mieszkańców naszej gminy, został wykonany nowy odwiert studni głębinowej w miejscowości Lipa. Odwiert został wykonany przez firmę: Zakład Wierceń Studziennych” z Kielc, na przełomie maja i czerwca br. Studnia liczy 90 m głębokości.

Po wykonaniu odwiertu zostały zlecone niezbędne badania jakości wody, które potwierdziły jej przydatność do spożycia. Przedmiotowe badania zostaną powtórzone w wersji szczegółowej przed ostatecznym oddaniem studni do użytku. Dotychczasowy koszt wykonania inwestycji wyniósł 90.000 zł netto.

Wybudowana studnia ma na celu zapewnić dostawę wody do sołectw : Lipa, Szkucin, Hucisko, Cis. Jeżeli nowy odwiert zapewni odpowiedni poziom ciśnienia w sieci wodociągowej, również skorzysta z niego sołectwo Młotkowice. Idea budowy nowego ujęcia wody ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody dla naszych mieszkańców.

Powrót do poprzedniej