Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY RUDA MALENIECKA

2020-07-08 11:53

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY RUDA MALENIECKA

W dniu 29 czerwca br. odbyła się Sesja Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej. Jednym z punktów porządku obrad było podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ruda Maleniecka absolutorium, z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Podczas głosowania jawnego, imiennego zgromadzeni Radni Gminy jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Panu Leszkowi Kucy absolutorium. W sesji uczestniczyło 13 radnych. Wójt Gminy Pan Leszek Kuca podziękował zebranym Radnym za udzielone jednogłośnie poparcie, podkreślając rolę i zasługę dobrej współpracy z Radą oraz Sołectwami.

Powrót do poprzedniej