Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

OGŁOSZENIE – ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

2020-08-03 10:25

OGŁOSZENIE – ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

Wójt Gminy Ruda Maleniecka informuje, że zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej, pokój nr 6 lub na stronie internetowej www.rudamaleniecka.pl.

Do wniosku należy dołączyć imienne faktury VAT zakupu oleju napędowego za okres od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z oświadczeniem, których wzory dostępne są poniżej należy złożyć w pokoju nr 6 lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej, w terminie do dnia 31.08.2020 r.

Pobierz - Wzór Wniosku
Pobierz - Oświadczenie właściciela gruntów do akcyzy Powrót do poprzedniej