Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Informacja dla mieszkańców

2013-09-03 18:33

W wyniku starań podjętych przez Urząd Gminy (załącznik: pismo do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) przyspieszeniu uległ termin rozpoczęcia prac związanych z przebudową drogi krajowej nr 42 (Radomsko – Końskie). Prace prowadzone będą od granicy z gminą Fałków do Rudy Malenieckiej oraz od tzw. Krzyżówki Rudzkiej do granicy z terenem gminy Końskie. W efekcie modernizacji zwiększy się komfort poruszania po głównej arterii gminy, zarówno dla użytkowników zmotoryzowanych, jak i rowerzystów. Wzrośnie także poziom bezpieczeństwa, co szczególnie powinno ucieszyć mieszkańców miejscowości położonych przy drodze krajowej.

Realizacja projektu, wartego ponad 5 mln zł, rozpocznie się  we wrześniu  i potrwa do końca listopada tego roku. To kolejna z inwestycji infrastrukturalnych na terenie naszej gminy. Trwają prace nad następnymi.

                                                                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                  Leszek Kuca

 

  

Powrót do poprzedniej