Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Nowe nawierzchnie drogowe w gminie Ruda Maleniecka

2020-10-16 13:36

Poprawa infrastruktury drogowej to jedno z głównych priorytetowych działań realizowanych w gminie Ruda Maleniecka. W ostatnich miesiącach trwały prace, dzięki którym zmniejsza się liczba odcinków dróg szutrowych. Inwestycje drogowe objęły swym zasięgiem następujące miejscowości:

  • 1. Dęba - Dęba Kolonia -remont drogi gminnej Nr 003160T
  • 2. Cis-Lipa - przebudowa drogi gminnej Nr 003156 T
  • 3. Koliszowy - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
  • 4.Kolonia - Młotkowice - Młotkowice - przebudowa drogi gminnej Nr 003162 T wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową.
  • 5. Lipa Gajówka – Gajówka Łazy – Gajówka Kadłubek - przebudowa drogi gminnej Nr 003164 T
  • 6.Lipa – Wyszyna Machorowska–Tama - przebudowa drogi gminnej Nr 003158 T
  • 7.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka – Maleniec.

Planowane jest również udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu w 2021r., w związku z przebudową drogi powiatowej Nr 0390T relacji Wyszyna Fałkowska-Kołoniec- Maleniec oraz dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej Nr 0393T relacji Ruda Maleniecka-Młotkowice-Lipa-Jakimowice.

Łącznie zostało wyremontowanych 5 km odcinków dróg. Na remont oraz modernizację w/w dróg Gmina Ruda Maleniecka pozyskała dofinansowanie pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wymienione, zmodernizowane drogi spełniają ważne funkcje komunikacyjne dla mieszkańców gminy. W ramach wymienionych inwestycji wykonane zostały następujące prace: ścięcie i wyrównanie zawyżonych poboczy, wykonanie nawierzchni bitumicznej, utwardzenie poboczy kruszywem. Działania te mają na celu powstanie bezpiecznej infrastruktury drogowej, poprawę komfortu jazdy, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz wpływają na poprawę estetyki i atrakcyjności otoczenia gminy i okolic.

Powrót do poprzedniej