Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Kolejna, nowa nawierzchnia drogi.

2020-11-16 08:16

W Gminie Ruda Maleniecka systematycznie powstają nowe nawierzchnie dróg. Dobiegły końca roboty budowlane związane z przebudową kolejnego, nowego odcinka drogi gminnej relacji: Machory- Adamów. W dniu 10 listopada br., został oddany do użytku przebudowany odcinek drogi o łącznej długości 1 265 mb. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 179 687,13zł. Inwestycja została zrealizowana przy udzielonym wsparciu finansowym przez Nadleśnictwo Ruda Maleniecka.

W ramach niniejszego zadania zostały wykonane następujące prace: ścięcie zawyżonego pobocza, wyrównanie pobocza, wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz utwardzenie poboczy kruszywem. Podniesienie standardu przebudowanej drogi ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, polepszenie poziomu i jakości życia lokalnej społeczności, a także znaczną poprawę komunikacji między sąsiednimi gminami.Powrót do poprzedniej