Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego już działa!

2020-11-30 14:38

W gminie Ruda Maleniecka zakończyła się kolejna inwestycja, polegająca na dowieszeniu nowych opraw oświetleniowych oraz budowie kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz użytkowników dróg, samorząd gminy Ruda Maleniecka dba o sukcesywne uzupełnianie oświetlenia ulicznego. W ostatnim czasie nastąpiło uzupełnienie oświetlenia poprzez dowieszenie dodatkowych, nowych opraw na istniejących słupach w miejscowościach: Młotkowice, Dęba, Koliszowy. Ponadto w miejscowości Ruda Maleniecka (Praga), został wybudowany dodatkowy odcinek oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, o dł. 98m. Również wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego przy drodze krajowej Nr 42 zostały zamontowane lampy oświetlenia ulicznego na długości 1528m., na które gmina pozyskała 80% dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Na wszystkich tych punktach oświetleniowych zamontowano nowoczesne, energooszczędne, wysokowydajne oprawy typu LED. Zaletą nowych opraw jest wysoka trwałość, odporność na niskie temperatury, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz minimalny pobór mocy. Charakteryzują się większą skutecznością, wpływają na poprawę stanu środowiska przyrodniczego.

Głównym celem modernizacji jest uzyskanie efektywniejszego, lepszego oświetlenia dróg gminnych, zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego poprzez poprawę jakości światła z barwy żółtej na białą zapewnia lepszą widoczność, co powoduje poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.Powrót do poprzedniej