Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Jednostka OSP w Lipie bogatsza o Stację Selektywnego Alarmowania DSP-52BS

2021-02-25 13:29

W trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, dzięki podjętym działaniom, jednostka OSP w Lipie otrzymała nieodpłatnie z rąk Wojewody Świętokrzyskiego - P. Zbigniewa Koniusza nowoczesne urządzenie służące do wczesnego alarmowania o zagrożeniach – Stację Selektywnego Alarmowania DSP-52BS z klawiaturą i radiotelefonem wraz z terminalem GSM typu DTG-53

Uroczyste przekazanie sprzętu nastąpiło w dniu 23.02.2021r. przed gmachem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w którym uczestniczył Wójt Gminy – Pan Leszek Kuca oraz druhowie – strażacy z OSP w Lipie.

Jednostka OSP w Lipie aktywnie uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych, jak i działaniach związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych oraz innych sytuacjach kryzysowych, niosąc pomoc i wsparcie dla lokalnej społeczności. Pozyskanie niniejszego sprzętu przyczyni się do podniesienia gotowości bojowej jednostki.

Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-52BS przeznaczony będzie do zdalnego i radiowego uruchomienia syreny alarmowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Alarmowanie o zdarzeniu odbywa się automatycznie na zasadzie powiadamiania poprzez sms lub połączenie kilkunastu strażaków w jednym czasie. System ten znacznie usprawni działania jednostki OSP, skracając czas reakcji na zaistniałą sytuację, gdyż każda minuta w zagrożeniach jest na wagę złota. Z pewnością jest to duże ułatwienie w pracy druhów i znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz przyspieszy dotarcie z pomocą poszkodowanym.

Powrót do poprzedniej