Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Z A W I A D O M I E N I E o zamiarze podjęcia wydobywania piasków, żwirów z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej

2021-03-12 15:30

Pobierz - Wzór zawiadomienia (PDF)

Pobierz - Wzór zawiadomienia (DOC)

Powrót do poprzedniej