Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Komunikat o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2021-03-31 14:25
Komunikat o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku, obowiązującej w Gminie Ruda Maleniecka w 2021 roku.
Powrót do poprzedniej