Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Nowe oblicze zabytkowego cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Rudzie Malenieckiej

2021-04-21 15:22

W hołdzie i uczczeniu pamięci historycznej poległym żołnierzom walczącym w okresie I wojny światowej, Samorządowcy Gminy Ruda Maleniecka podjęli decyzję w sprawie realizacji nowego zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”.
Uzyskując pozytywne decyzje Wojewody Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, rozpoczęto roboty remontowe przy zabytkowym cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Rudzie Malenieckiej, w ramach zadania: „Zachowanie obiektu zabytkowego- cmentarz wojenny z okresu I Wojny Światowej”.
Przedmiotem inwestycji jest remont cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej, znajdujący się przy drodze krajowej nr 42, usytuowany w kształcie prostokąta o wymiarach 19x16m, ogrodzony i oznakowany – „Cmentarz wojenny z lat 1914-15”. Cmentarz składa się z kilku rzędów, w których ustawionych jest 30 krzyży prawosławnych oraz z jednej dużej mogiły symbolizującej grób nieznanego żołnierza. Wg zbiorów archiwalnych na cmentarzu spoczywa 35 żołnierzy armii rosyjskiej, 2 niemieckiej i 1 austro-węgierskiej.
Inwestycja objęła swym zasięgiem następujący zakres prac:
- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia cmentarza,
- budowę nowego ogrodzenia oraz furtki drewnianej
- demontaż krzyży drewnianych „prawosławnych” (30 szt.) i ustawieniu nowych krzyży drewnianych „prawosławnych” (30 szt.), mocowanych w metalowych podstawkach,
- wykonaniu utwardzenia dojść z kostki brukowej - betonowej o pow. ok. 29 m2.
W nienaruszonym stanie pozostał krzyż na Mogile Nieznanego Żołnierza, ze względu na dużą wartość historyczną i sentymentalną. Wykonaniem robót remontowych zajęła się firma „BUDO-KRIS” Usługi Remontowo-Budowlane z Chęcin. Ogólny koszt zadania wyniósł 44.280,00 zł, z czego 80 % stanowiło dofinansowanie uzyskane z Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Powrót do poprzedniej