Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Modlitwa, Tradycja, Pamięć o Bohaterach

2021-05-01 11:27

Tradycją w naszej gminie są coroczne, uroczyste obchody rocznicy walk stoczonych przez powstańców styczniowych w dniu 21 kwietnia 1863 r. na uroczysku Ormanicha w pobliżu Szkucina.

Jednak, z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiczną, tegoroczne uroczystości związane ze 158 rocznicą bitwy powstańczej odbyły się w mniejszym gronie i skromniej niż zgodnie z przyjętą tradycją z lat poprzednich. W tym trudnym czasie delegacja lokalnego samorządu na czele z Wójtem Gminy- P. Leszkiem Kucą, Przewodniczącym Rady Gminy – P. Piotrem Tarasińskim oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Radoszyce – P. Mateuszem Garbaczem wraz z Księdzem Proboszczem – Tomaszem Waśkiewiczem, w dniu 29 kwietnia wspólną modlitwą oraz chwilą zadumy uczciła pamięć heroicznych zmagań bohaterów. Następnie delegaci złożyli wieńce i zapalili znicze przed pomnikiem powstańczym. Symboliczne obchody odbyły się z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych.

Obyśmy za rok wrócili do radosnego, tradycyjnego świętowania, w sposób zgodny z przyjętymi zwyczajami!

Powrót do poprzedniej