Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Dobre myślenie, to zdrowe żywienie

2021-06-25 14:06

„Dobre myślenie, to zdrowe żywienie” W dniu 22.06.2021 r. Stowarzyszenie „Królewski Karp” w Rudzie Malenieckiej, wspólnie z Urzędem Gminy w Rudzie Malenieckiej zorganizowało na placu przy Publicznym Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej oraz na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej akcję społeczną pn. „Dobre myślenie, to zdrowe żywienie”. W przedsięwzięci udział wzięli uczniowie Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej wraz z nauczycielami. Uczestników akcji, w imieniu swoim jak i Stowarzyszenia „Królewski Karp” powitali Wójt Gminy Ruda Maleniecka, Pan Leszek Kuca oraz Dyrektor Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych, Pani Urszula Piwowarczyk.

Tematyka akcji związana była z promocją zdrowego sposobu odżywiania wśród dzieci oraz promowaniem obszaru i produktu lokalnego Gminy Ruda Maleniecka, jakim jest karp królewski. Na uczestników wydarzenia czekały liczne atrakcje. Jedną z nich był pokaz carvingu, czyli wycinania z warzyw i owoców. Kolejną atrakcją było spotkanie z alpakami. Podczas trwania wydarzenia, przez cały czas dzieci zabawiał magik, który zaprezentował pokaz iluzji oraz animatorzy, którzy zapewniali różnego rodzaju quizy i konkursy. Uczestnicy mogli korzystać ze sprzętu zabawowego w postaci m.in. eurobungee, karuzeli łańcuchowej, 2 zjeżdżalni, mini placu zabaw, suchego basenu z piłeczkami, zamku do skakania, czy trampoliny. Uczestnicy otrzymali gadżety promujące projekt.

Po wyczerpującej zabawie na dzieciaki czekał zdrowy poczęstunek w postaci różnego rodzaju owoców i soków.

Mimo upalnej pogody dzieci bawiły się wspaniale.

Akcja zorganizowana została w ramach przyznanego grantu na realizację Zadania „Dobre myślenie to zdrowe żywienie” realizowanego w ramach projektu grantowego przedsięwzięcie nr 1.2.5 „Marketing obszaru LGD” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalna kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powrót do poprzedniej