Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Od 1 lipca obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

2021-06-30 13:59

Informacja

1 lipca 2021r.

obowiązek składania deklaracji

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Na podstawie rozdziału 5a Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków, od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Szczegóły na stronie : zone.gunb.gov.pl

Do pobrania:

1. Informator CEEB dla właścicieli i zarządców budynków;

2. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

a) Formularz A – budynki i lokale mieszkalne,
b) Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Ulotka 1
Ulotka 2
Powrót do poprzedniej