Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Ruda Maleniecka

2021-06-30 14:05

W dniu 28 czerwca br. odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej, w której uczestniczyło 12 radnych.

Głównym punktem porządku obrad było podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ruda Maleniecka absolutorium, z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Podczas głosowania jawnego, imiennego zgromadzeni Radni Gminy jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Panu Leszkowi Kucy absolutorium. Udzielono również wotum zaufania w wyniku debaty nad Raportem Gminy za 2020 r.

Ponadto na niniejszym posiedzeniu została również zaprzysiężona nowo wybrana Radna Rady Gminy Ruda Maleniecka, w wyborach uzupełniających - Pani Agnieszka Tkaczyk.

Wójt Gminy Pan Leszek Kuca podziękował zebranym Radnym za udzielone jednogłośnie poparcie, podkreślając rolę i zasługę dobrej współpracy z Radą oraz Sołectwami.

Powrót do poprzedniej