Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Ogłoszenie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2021-07-30 15:04

Wójt Gminy Ruda Maleniecka informuje, że zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej, pokój nr 6 lub na stronie internetowej www.rudamaleniecka.pl.

Do wniosku należy dołączyć imienne faktury VAT zakupu oleju napędowego za okres od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z oświadczeniem, których wzory dostępne są poniżej można złożyć w pokoju nr 6 lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej, w terminie od dnia 02.08.2021 r. do dnia 31.08.2021 r.

Pobierz - Oświadczenie właściciela gruntów do akcyzy
Pobierz - Wzór wniosku Powrót do poprzedniej