Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Uroczysta Msza Dożynkowa

2021-09-01 11:25

W niedzielę 29 sierpnia 2021r. o godz.11.30, w Kościele w Rudzie Malenieckiej odbyła się uroczysta msza dożynkowa, połączona z obrzędami dziękczynnymi, w związku z zakończeniem żniw i prac polowych. Samorząd Gminy Ruda Maleniecka mając na uwadze trud i znaczenie pracy rolników, kultywuje tę wyjątkową tradycję.

Mszę św. poprzedził korowód z chlebem oraz wieńcami dożynkowymi. W korowodzie uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego na czele ze Starostą – P. Grzegorzem Piecem oraz członkiem Zarządu – P. Jarosławem Staciwą, samorządowcy gminy Ruda Maleniecka: Wójt Gminy – P. Leszek Kuca, Zastępca Wójta – P. Piotr Piec, Przewodniczący Rady Gminy – P. Piotr Tarasiński, radni, sołtysi, przedstawiciele grona pedagogicznego na czele z Panią Dyrektor – Urszulą Piwowarczyk wraz z uczniami, druhowie strażacy z jednostek OSP oraz zgromadzeni rolnicy i mieszkańcy gminy.

Przed Kościołem korowód powitał Ks. Proboszcz Paweł Węgrzynowski, który następnie sprawował Uroczystą Eucharystię oraz wygłosił Słowo Boże, będące wyrazem wdzięczności w intencji wszystkich rolników.

W podziękowaniu za szczęśliwie zebrane plony, mieszkańcy okolicznych miejscowości przygotowali Wieńce Dożynkowe, a Samorząd Gminy ufundował tradycyjny bochen chleba, który obok wieńca jest najważniejszym symbolem dożynek.

Z terenu gminy zostało zaprezentowanych 7 wieńców dożynkowych z następujących miejscowości: Dęba, Wyszyna Fałkowska, Strzęboszów, Wyszyna Rudzka, Wyszyna Machorowska, Młotkowice, Lipa.

Komisja Konkursowa dokonała ich oceny, w celu wyłonienia najpiękniejszych prac i przyznała kolejno:

I miejsce – Sołectwo Wyszyna Fałkowska, II – Sołectwo Dęba, III – Sołectwo Młotkowice. Na ręce przedstawicieli sołectw składamy serdeczne podziękowanie za kultywowanie rolniczej tradycji, zaangażowanie, trud, pracę oraz pomysłowość włożoną w przygotowanie wieńców dożynkowych.

Logo NSP

Logo NSP

Logo NSP

Logo NSP

Logo NSP

Logo NSP

Logo NSP

Logo NSP

Logo NSP

Powrót do poprzedniej