Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Pamięć i szacunek

2021-09-06 14:52

Społeczność Gminy Ruda Maleniecka pamięta o bohaterach, którzy 82 lata temu - 6 września 1939 roku, stoczyli heroiczną walkę nad rzeką Czarną w miejscowości Ruda Maleniecka.

W hołdzie poległym, w niedzielę 5 września Samorząd Gminy Ruda Maleniecka zorganizował uroczystość patriotyczną, przy pomniku poświęconym Bohaterom Września 1939 r. w Rudzie Malenieckiej.

Uroczystość rozpoczęto wciągnięciem Flagi na Maszt i wspólnym odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Następnie zgromadzeni uczestniczyli w uroczystej mszy św. celebrowanej przez księdza proboszcza Pawła Węgrzynowskiego, który w kazaniu nawiązał do tragicznych wydarzeń wojennych wskazując, przy tym na potrzebę szerzenia prawdy historycznej i pamięci o poległych bohaterach. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe jednostek OSP z Rudy Malenieckiej i Lipy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej, przybyli goście: bryg. P. Ryszard Stańczak - Komendant Powiatowy PSP, P. Jan Krogulec – Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin, przedstawiciele grona pedagogicznego z P. Urszulą Piwowarczyk - Dyrektor PZOZ wraz z uczniami, strażacy-ochotnicy z podległych jednostek OSP oraz radni, sołtysi i mieszkańcy gminy Ruda Maleniecka.

Po odprawionej mszy, Wójt Gminy Leszek Kuca przywitał przybyłych na uroczystość mieszkańców oraz zaproszonych gości, a także przybliżył historię tego miejsca. Następnie delegacje udały się pod Obelisk, gdzie w hołdzie poległym złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

Na zakończenie tej części uroczystości młodzież z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej zaprezentowała program artystyczny - montaż słowno-muzyczny poświęcony Bohaterom - Obrońcom Września 1939 r.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za uświetnienie swoją obecnością niniejszej uroczystości.

Zdjęcie obelisk

Zdjęcie obelisk

Zdjęcie obelisk

Zdjęcie obelisk

Zdjęcie obelisk

Zdjęcie obelisk

Zdjęcie obelisk

Zdjęcie obelisk

Zdjęcie obelisk

Zdjęcie obelisk

Zdjęcie obelisk

Zdjęcie obelisk

Zdjęcie obelisk

Zdjęcie obelisk

Zdjęcie obelisk

Zdjęcie obelisk

Powrót do poprzedniej