Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

„ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO”

2021-09-15 15:21

W dniu 11 września 2021 r. Stowarzyszenie „Królewski Karp” z Rudy Malenieckiej wraz z lokalnym Samorządem zorganizowało piknik ekologiczny pod nazwą „Środowisko ponad wszystko”. Impreza planowo miała odbyć się w Rudzie Malenieckiej jednak z uwagi na trwający remont na placu przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych organizatorzy zdecydowali się przenieść imprezę do Lipy, na plac przy budynku dawnej szkoły podstawowej, gdzie obecnie znajduje się Klub Seniora. Wśród atrakcji jakie zaplanowano znalazł się spektakl teatralny na temat ochrony środowiska i segregacji odpadów wykonany przez aktorów z teatru „Kultureska”.

Po spektaklu, w ramach zabaw ekologicznych integrujących międzypokoleniowo zorganizowany został program zabaw i konkurencji ekologicznych dla dzieci i seniorów, m.in.: eko – zabawy z chustą animacyjną, setkami kolorowych piłeczek i tunelem animacyjnym, ekologiczne zabawy ruchowe z bohaterami spektaklu, ekologiczne quizy – m. in. Ekologiczne Koło Fortuny dla seniorów, Eko Mistrzostwa (różnego rodzaju wyścigi).

Podczas trwania pikniku, za darmo dzieci mogły skorzystać z przewidzianego sprzętu zabawowego. Zorganizowano także warsztaty nawiązującego tematyką do działań związanych z ekologią. Na uczestników spotkania czekał poczęstunek. Atrakcje dla dzieci zorganizowali także strażacy z OSP Lipa, którzy przygotowali pokaz pierwszej pomocy oraz pokazy strażackie.

Na zakończenie pikniku Wójt Gminy Ruda Maleniecka, Pan Leszek Kuca zaprosił wszystkich do wspólnego ogniska z kiełbaskami, które umilały dźwięki muzyki wielopokoleniowej.

Piknik zorganizowany w ramach przyznanego grantu na realizację Zadania „Środowisko ponad wszystko” realizowanego w ramach projektu grantowego przedsięwzięcie nr 1.2.8 „Promocja dialogu międzypokoleniowego” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

50 lecie par małżeńskich - zdjęcie

50 lecie par małżeńskich - zdjęcie

50 lecie par małżeńskich - zdjęcie

50 lecie par małżeńskich - zdjęcie

50 lecie par małżeńskich - zdjęcie

50 lecie par małżeńskich - zdjęcie

50 lecie par małżeńskich - zdjęcie

50 lecie par małżeńskich - zdjęcie

50 lecie par małżeńskich - zdjęcie

50 lecie par małżeńskich - zdjęcie

50 lecie par małżeńskich - zdjęcie

50 lecie par małżeńskich - zdjęcie

50 lecie par małżeńskich - zdjęcie

50 lecie par małżeńskich - zdjęcie

50 lecie par małżeńskich - zdjęcie

50 lecie par małżeńskich - zdjęcie

50 lecie par małżeńskich - zdjęcie

Powrót do poprzedniej