Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Gościnna wizyta Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Ruda Maleniecka.

2021-09-24 12:11

W ubiegłym tygodniu z gościnną wizytą do Rudy Malenieckiej przybyli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Pan Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego– Pan Marek Jońca, Wicestarosta Konecki – Pan Wiesław Skowron, którzy wspólnie z przedstawicielami lokalnego samorządu, na czele z Wójtem Gminy – Panem Leszkiem Kucą, Zastępcą Wójta - Panem Piotrem Piecem oraz Przewodniczącym Rady Gminy – Panem Piotrem Tarasińskim uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym prezentacji walorów naszej gminy.

Zebrani udali się pod pomnik poświęcony bohaterom września 1939r, gdzie złożone zostały wiązanki kwiatów. Kolejnym punktem była wizyta w zabytkowej Izbie Tradycji im Prof. F. Staffa. Goście zwiedzili także Małą Elektrownię Wodną w Rudzie Malenieckiej oraz Zabytkowy Kościół w Lipie.

Ostatnim etapem było spotkanie w nowopowstałym Klubie Seniora w Lipe, w którym na gości czekali licznie zgromadzeni seniorzy z terenu gminy. Nastąpiło oficjalne otwarcie Klubu Seniora i symboliczne przecięcie wstęgi. Seniorzy przygotowali dla gości poczęstunek.

Klub Seniora powstał dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Urząd Marszałkowski i swoją działalność rozpoczął od sierpnia br. W klubie odbywają się zajęcia artystyczno-rękodzielnicze, florystyczno- ogrodnicze, ruchowe, kulinarne, komputerowe, rehabilitacyjne i szachowe przeznaczone dla uczestników 60+. Realizowane oferty zajęć cieszą się dużą popularnością wśród uczestników oraz są adekwatne do potrzeb i oczekiwań osób starszych. Przyczyniają się do zwiększenia aktywności seniorów, a także poprawy ich jakości życia. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora jest dobrowolne i bezpłatne, organizator zapewnia także bezpłatny transport.

Zdjęcie z wizyty Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Ruda Maleniecka

Zdjęcie z wizyty Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Ruda Maleniecka

Zdjęcie z wizyty Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Ruda Maleniecka

Zdjęcie z wizyty Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Ruda Maleniecka

Zdjęcie z wizyty Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Ruda Maleniecka

Zdjęcie z wizyty Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Ruda Maleniecka

Zdjęcie z wizyty Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Ruda Maleniecka

Zdjęcie z wizyty Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Ruda Maleniecka

Zdjęcie z wizyty Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Ruda Maleniecka

Zdjęcie z wizyty Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Ruda Maleniecka

Zdjęcie z wizyty Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Ruda Maleniecka

Zdjęcie z wizyty Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Ruda Maleniecka

Zdjęcie z wizyty Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Ruda Maleniecka

Zdjęcie z wizyty Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Ruda Maleniecka

Zdjęcie z wizyty Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Ruda Maleniecka

Zdjęcie z wizyty Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Ruda Maleniecka

Powrót do poprzedniej