Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Ogłoszenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka

2021-10-06 14:44

Ogłoszenie Wójta Gminy Ruda Maleniecka w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Pobierz - Ogłoszenie

Pobierz - Program współpracy

Pobierz - Formularz

Program Współpracy na 2022 r. -projekt (2).pdf Powrót do poprzedniej