Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Granty dla organizacji oraz grup nieformalnych z terenu województwa świętokrzyskiego w ramach projektu: "Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw"

2014-07-25 10:59

Z A P R O S Z E N I E

Stowarzyszenie Integracja i Rozwójserdecznie zaprasza na szkolenie, obejmujące zagadnienia związane z pozyskiwaniem dotacji przez młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne w ramach projektu

„Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów ”.

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

- główne założenia projektu,

- kto może ubiegać się o mikro dotację?,

- ograniczenia i bariery w pozyskiwaniu wsparcia,

- zasady udziału w projekcie dla poszczególnych inicjatyw,

- metody rozliczenia otrzymanej dotacji,

- sposoby monitorowania i dokumentowania rezultatów,

- omówienie formularzu składania wniosków o mikro dotację oraz jego obsługa,

- przekształcanie grup nieformalnych w Stowarzyszenie bądź Fundację (korzyści, procedury, przepisy),

- zapoznanie z metodą oceniania wniosków aplikacyjnych i kartą oceny.

Miejsce szkolenia:Końskie

Data szkolenia:31 lipca 2014 r. (dzień I), 8 sierpnia 2014 r. (dzień II)

Godzina:14.00 – 18.00 (z przerwą kawową)

Zgłoszenia przyjmuje oraz dodatkowych informacji udziela:

Joanna Bocheńska

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój (SIR)

Biuro terenowe w Końskich

ul. Spółdzielcza 16 a

tel. 41 372 41 05

e-mail: j.bochenska@sir.com.pl

www.fio.sir.com.pl

www.sir.com.pl

Powrót do poprzedniej