Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2015-02-06 14:44

Wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23 – 28 lutego 2015 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Ze względu na znaczenie problematyki osób pokrzywdzonych przestępstwem zwracam się do Państwa o wsparcie oraz promocję działań prowadzonych przez podmioty realizujące zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, powołane w ramach środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zarówno w okresie poprzedzającym powyższe wydarzenie, jak również w trakcie jego odbywania.
W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, a także Krajowa Rada Kuratorów. W dniach 23 – 28 lutego 2015 r. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w wyżej podmiotach. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00, natomiast w sobotę w godzinach 10.00 – 13.00. Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.

 

Powrót do poprzedniej