Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Informacja o realizowanym projekcie unijnym: „Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu w miejscowości Ruda Maleniecka”

2015-05-21 12:36

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż w najbliższym sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy trwają prace polegające na zagospodarowaniu i ujednoliceniu przestrzeni publicznej.
W wyniku realizacji tej inwestycji poprawie ulegnie estetyka otoczenia - chodniki oraz nawierzchnie parkingowe żwirowe i z płyt betonowych zastąpione zostaną dywanikiem z kostki brukowej, zniwelowane zostaną miejsca, w których tworzyły się zastoiska wody opadowej, zwiększy się liczba miejsc parkingowych. Dodatkowo wymianie uległ także łącznik cieplny pomiędzy budynkami Urzędu i Przedszkola.

Powyższa operacja - „Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców poprzez budowę ogólnodostępnego parkingu w miejscowości Ruda Maleniecka” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.

Powrót do poprzedniej