Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Pomoc finansowa dla rolników, którzy ponieśli starty w wyniku tegorocznej suszy

2015-09-10 13:49

Premier Ewa Kopacz podpisała pakiet pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę. Oznacza to, że od 11 września będzie można składać wnioski o zatwierdzoną przez rząd pomoc finansową - poinformował podczas dzisiejszego spotkania z rolnikami minister Marek Sawicki. Wnioski o takie wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 września 2015 r.
Z takiej pomocy mogą skorzystać producenci rolni, którzy posiadają numer identyfikacyjny nadany  w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których gospodarstwach rolnych  lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę.

Wzór protokołu szacowania szkód w gospodarstwach rolnych poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w 2015 r. - w produkcji zwierzęcej (.pdf 325,72 kB)

[więcej]

Powrót do poprzedniej