Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Obchody Święta Niepodległości w uroczysku Ormanicha

2015-11-17 16:40

11 listopada 2015 r.,  mieszkańcy gminy i zaproszeni goście uczestniczyli w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w uroczysku Ormanicha w leśnictwie Szkucin.

Początek uroczystości to msza święta celebrowana przez księdza proboszcza Tomasza Waśkiewicza z Lipy z kazaniem wygłoszonym przez wikariusza Adama Ślusarczyka. Po mszy krótkiego przywitania i przedstawienia gości dokonał wójt gminy Leszek Kuca, a niektórzy spośród obecnych zabrali głos. M.in. o tle historycznym bitwy wspomniał Starosta Bogdan Soboń. Henryk Pargieła, emerytowany nadleśniczy nadleśnictwa Barycz złożył, jak co roku od 2012 r., ziemię przywiezioną z miejsc walk lub męczeństwa Polaków.

Następnym punktem programu obchodów było złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem z piaskowca ufundowanym przez Wandę i Władysława Jankowskich w 1918 r.

Ostatnim punktem oficjalnych obchodów był występ młodzieży szkolnej oraz absolwentek Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej.

Na koniec wszyscy chętni zaproszeni zostali na poczęstunek w postaci pieczonych nad ogniskiem kiełbasek.

 

Powrót do poprzedniej