Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Przebudowa dróg gminnych współfinansowana ze środków UE

2016-06-09 12:40

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

W związku z pojawieniem się możliwości pozyskania środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w odpowiedzi na ogłoszony nabór, Gmina Ruda Maleniecka w styczniu 2016 r. złożyła wnioski dotyczące przebudowy dróg gminnych. 

Po weryfikacji i uzyskaniu pozytywnego rozpatrzenia wniosków, w dniu 31.05.2016 r. Wójt Gminy Ruda Maleniecka Leszek Kuca wraz ze Skarbnikiem Gminy Małgorzatą Staszczyk podpisali umowy o dofinansowanie. W ramach podpisanych umów, Gmina Ruda Maleniecka realizowała będzie następujące projekty:

  • Przebudowa drogi gminnej Nr 003163 T Ruda Maleniecka – Cieklińsko w miejscowości Ruda Maleniecka – 980 m. Celem planowanej operacji jest poprawa jakości przejazdu oraz ułatwienie mieszkańcom miejscowości Cieklińsko dostępu do drogi powiatowej nr 0393T przyczyniając się do wsparcia lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
  • Przebudowa drogi gminnej Nr 003161 T Zbójno - Kołoniec w miejscowości Kołoniec  - 990 m. Celem planowanej operacji jest poprawa jakości przejazdu oraz ułatwienie mieszkańcom miejscowości Kołoniec dostępu do drogi powiatowej nr 0390T oraz drogi krajowej Nr 42 przyczyniając się do wsparcia lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
  • Przebudowa drogi gminnej Nr 003166 T Szkucin – Hucisko w miejscowościach Szkucin oraz Hucisko – łącznie 505 m. Celem planowanej operacji jest poprawa jakości przejazdu oraz ułatwienie mieszkańcom miejscowości Szkucin oraz Hucisko dostępu do drogi powiatowej nr 0392T przyczyniając się do wsparcia lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
  • Przebudowa drogi gminnej Nr 003168 T Młotkowice – przez wieś w miejscowości Młotkowice – 600 m. Celem planowanej operacji jest poprawa jakości przejazdu oraz ułatwienie mieszkańcom miejscowości Młotkowice dostępu do drogi powiatowej nr 0393T przyczyniając się do wsparcia lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
  • Przebudowa drogi gminnej Nr 003169 T w miejscowości Młotkowice – łącznie 1,240 km. Celem planowanej operacji jest poprawa jakości przejazdu oraz ułatwienie mieszkańcom miejscowości Młotkowice dostępu do drogi powiatowej nr 0393T oraz drogi powiatowej nr 0415T przyczyniając się do wsparcia lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

W roku 2016 planuje się przebudować drogę gminną Nr 003166 T Szkucin – Hucisko w miejscowościach Szkucin oraz Hucisko. Na realizację tej inwestycji podpisano już umowę z wykonawcami, ustalając termin wykonania zadania do końca sierpnia 2016 r. Natomiast realizację pozostałych inwestycji zaplanowano do końca 2017 roku.

Wszystkie projekty są współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Poziom pomocy wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji.  

W ramach realizacji projektów na terenie Gminy Ruda Maleniecka przebudowanych zostanie łącznie 4,315 km dróg gminnych.  Zakres operacji obejmuje przebudowę dróg gminnych poprzez zmianę nawierzchni szutrowych na nawierzchnię asfaltową.

 

Powrót do poprzedniej