Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Dotacje dla Gminy Ruda Maleniecka w ramach konkursu "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok"

2017-08-17 08:50

Gmina Ruda Maleniecka jest jednym z beneficjentów finansowanego przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”.

Dnia 27.07.2017 r. nastąpiło podpisanie 3 umów o przekazanie dotacji na realizację projektów. Ze strony Województwa Świętokrzyskiego umowy zostały podpisane przez Marszałka – Pan Adama Jarubasa, Członka Zarządu – Pana Piotra Żołądka oraz Panią Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego. Z kolei w imieniu Gminy Ruda Maleniecka umowy podpisał Wójt Gminy – Pan Leszek Kuca.

W ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok” realizowane będą następujące zadania:

1. Tytuł projektu:  Tworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno – kulturalnemu wsi oraz wpływających na poprawę sytuacji w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez budowę altany rekreacyjnej na działce nr 1289 w miejscowości Koliszowy”.

Budżet projektu:

- Wartość brutto zadania: 26 800,00 zł

- Dofinansowanie z Samorządu Województwa: 10 000,00 zł

- Udział własny wnioskodawcy: 16 800,00 zł

Krótki opis projektu:

Do działań przewidzianych w ramach niniejszego projektu zaplanowano wybudowanie altany rekreacyjnej wolnostojącej. Zadanie będzie zlokalizowane w miejscowości Koliszowy.

Cel projektu:

Celem projektu jest utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców, które zapewni odpowiednie warunki wypoczynku oraz będzie służyć organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Ruda Maleniecka (np. Rada Sołecka, jednostki OSP, stowarzyszenia, mieszkańcy Gminy). Altana będzie służyć jako miejsce spotkań integracyjnych i kulturowych mieszkańców. Będzie ona ogólnodostępna dla wszystkich.

Zadanie zostało zrealizowane przez Wykonawcę w dniu 31.07.2017 r.

Termin, do którego Gmina przedstawi dokumentację rozliczeniową z realizacji projektu to:   31 październik 2017 r. 

2. Tytuł projektu: Tworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno – kulturalnemu wsi oraz wpływających na poprawę sytuacji w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez wykonanie i montaż piłkochwytu zabramkowego na działce nr 782/2  w miejscowości Dęba”.

Budżet projektu:

- Wartość brutto zadania: 15 799,97 zł

- Dofinansowanie z Samorządu Województwa: 7 539,74 zł

- Udział własny wnioskodawcy: 8 260,23 zł

Krótki opis projektu:

Do działań zaplanowanych w ramach niniejszego projektu planuje się wykonanie i montaż piłkochwytu zabramkowego w ilości 2 sztuki.Zadanie będzie zlokalizowane w miejscowości Dęba.

Cel projektu:

Celem projektu jest zapewnienie piłkarzom oraz kibicom właściwego poziomu bezpieczeństwa przy korzystaniu z boiska do gry w piłkę nożną. Będzie ono ogólnodostępne dla wszystkich, którzy będą chcieli się spotkać oraz aktywnie i zdrowo spędzać swój czas wolny na sportowo.

Obecnie, został wyłoniony Wykonawca, który będzie realizował ww. zadanie.

3. Tytuł projektu: Tworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno – kulturalnemu wsi oraz wpływających na poprawę sytuacji w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez prace dociepleniowe budynku Świetlicy Wiejskiej w Kołońcu”.

Budżet projektu:

- Wartość brutto zadania: 44 470,29 zł

- Dofinansowanie z Samorządu Województwa: 10 000,00 zł

- Udział własny wnioskodawcy: 34 470,29 zł

Krótki opis projektu:

W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzenie prac dociepleniowych budynku Świetlicy Wiejskiej w Kołońcu. Zadanie będzie zlokalizowane w miejscowości Kołoniec.

Cel projektu:

Realizacja projektu w pewnym stopniu przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Pozwoliłaby na poprawę jakości i standardu korzystania z budynku Świetlicy Wiejskiej w Kołońcu. Wpłynie na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych oraz wzmocnienie więzi i kontaktów między społecznością miejscowości Kołoniec.

Obecnie, na realizację tego zadania również został wyłoniony Wykonawca, który będzie realizował ww. zadanie.

Powrót do poprzedniej