Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Ogłoszenie - inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

2012-08-03 09:02

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej informuje, iż w związku z przystąpieniem do opracowania Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest w dniach 07.08.2012 r. do 31.08.2012 r. na terenie Gminy zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przez pracowników firmy
AT GROUP S.A. Osoby przeprowadzające inwentaryzację będą posiadały stosowne upoważnienie Wójta Gminy Ruda Maleniecka.

/-/ Zastępca Wójta

     Piotr Piec

 

Powrót do poprzedniej