Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Obwieszczenie Wójta Gminy - dotyczy odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ruda Maleniecka na lata 2012-2030.

2012-08-09 20:35

Powrót do poprzedniej