Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Zgłaszanie kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

2012-08-31 07:19

Zgłaszanie kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W związku z ogłoszeniem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 2351 z dnia  20 sierpnia 2012r.), na podstawie §9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U.03.62 poz. 560) zwracamy się z prośbą do wszystkich stowarzyszeń działających na terenie Gminy Ruda Maleniecka o rekomendację przedstawiciela do udziału w pracach Rady.

Wszystkich kandydatów należy zgłaszać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2012 r.

 

Powrót do poprzedniej