Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Gmina Ruda Maleniecka inwestuje w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

2019-04-16 11:46

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił listę projektów, które otrzymają unijne wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację projektów edukacyjnych.

- Tym razem w konkursie można się było ubiegać o środki na modernizację szkół podstawowych. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony gmin. Wpłynęły 83 projekty, czyli prawie wszystkie gminy z województwa ubiegały się o dofinansowanie. Pierwotnie do dyspozycji wnioskodawców było 15 mln złotych, ale Zarząd Województwa zwiększył tę pulę do 28 mln złotych. W efekcie Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 55 projektów – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.

Projekt naszej gminy pt. „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – II etap” stanowi kontynuację już rozpoczętych prac inwestycyjnych w Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej. Dofinansowanie wynosi nieco ponad 571 tys. zł. W projekcie zaplanowano do realizacji roboty budowlane obejmujące m.in. modernizację łazienek, wymianę wykładziny podłogowej w salach lekcyjnych, wymianę grzejników, demontaż instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wykonanie nowych instalacji. W ramach projektu przewidziano także doposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczej w pomoce dydaktyczne m.in. drukarkę 3D, zestaw multimedialny (laptop, tablica multimedialna z projektorem, wizualizer), plansze dydaktyczne.

Powrót do poprzedniej