Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Kliknij aby powiększyć

 


Dopłaty do materiału siewnego w 2012 roku

        Od 15 stycznia 2012 r. w Agencji Rynku Rolnego można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie (zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych).

Dopłaty do materiału siewnego w 2012 roku

 


Kliknij aby powiększyć

 


                           "RAZ PO RAZ
                                     W MOICH OCZACH BLASK
                                              PRZYGASA NAGLE"

     Pod takim hasłem odbył się wieczór poezji i piosenki Wojciech Stefańczyka. Wieczór ten zorganizowany został przez Wójta Gminy Leszka Kuca i Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych Urszulę Piwowarczyk w dniu 18 listopada br. na sali rekreacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Rudzie Malenieckiej. Młodzież szkolna oraz zaproszeni goście z zainteresowaniem słuchali piosenek w wykonaniu Pani Katarzyny Krzysztoporskiej, nauczyciela muzyki w ZPPO w Rudzie Malenieckiej oraz wierszy recytowanych przez młodzież tutejszego gimnazjum. 


Obchody Święta Niepodległości Polski w Rudzie Malenieckiej

     10 listopada 2011r. na hali sportowej w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej dzieci i młodzież gimnazjalna uczciły wspólną akademią 93-cią rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pieśni i piosenki patriotyczne oraz wiersze recytowane przez młodzież wprowadziły w zadumę zaproszonych na tę uroczystość gości. Na zakończenie uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Rudzie Malenieckiej brawurowo wykonali poloneza. 


Bezpłatne badanie mammograficzne w Rudzie Malenieckiej - 5 grudnia 2011
 

 


     Urząd Gminy Ruda Maleniecka informuje, iż trwają przygotowania do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ruda Maleniecka. Opracowanie strategii odbywa się z udziałem przedstawicieli środowiska lokalnego (przedstawiciele stowarzyszeń, przedsiębiorców, społeczności lokalnych). Spotkania mają na celu identyfikacje problemów społecznych występujących na obszarze Gminy.

     Strategia stanowi podstawę działania gminy, programów i przedsięwzięć. Informuje o warunkach podejmowania i realizacji wszelkich działań w gminie, w tym formułowaniu kolejnych Wieloletnich Planów Inwestycyjnych. Stanowi ona podstawę korzystania przez gminę z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowania. Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej każda jednostka samorządowa powinna opierać swoje działania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na planie strategicznym. Strategia Rozwoju jest wskazywana, jako jeden z najważniejszych dokumentów w funkcjonowaniu Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedstawiający kierunki rozwoju jednostki na najbliższe kilkanaście lat.

     Najważniejsze jest jednak, że Strategia tworzy platformę współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów, (mieszkańców, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz władz gminy) w celu wypracowania wspólnej przyszłości, odpowiadającej ich potrzebom.

 


Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

 


Pamięci Marianny Cel "TERESY" Żołnierzowi Wydzielonego Oddziału
Wojska Polskiego mjr Henryka Dobrzańskiego "HUBALA".

     W niedzielę 16 października br. w miejscowości Cis pod pomnikiem poświęconym "Teresce" żołnierzowi oddziału mjr "Hubala" została odprawiona msza święta przez Proboszcza Parafii Lipa ks. Jana Adacha. Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Ruda Maleniecka Leszek Kuca, który przywitał przybyłych gości i mieszkańców wsi Cis. Przypomniał zasługi młodej mieszkanki zaangażowanej w walkę z wrogiem. Na zakończenie uroczystości zostały złożone wiązanki oraz zapalono znicze.

 

 


Uroczystość religijno-patriotyczna z okazji 72 rocznicy walki nad rzeką Czarną

     W niedzielę 11 września br. w Rudzie Malenieckiej odbyły się uroczyste obchody 72 rocznicy walki stoczonej 6 IX 1939 roku nad rzeką Czarną.
     Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Leszek Kuca, który powitał zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników obchodów. Udział w nich wzięli m. in.: Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, Wicestarosta Konecki Andrzej Marek Lenart, członkowie Zarządu Powiatu - Danuta Leśniewicz i Wiesław Basiak, Wójt Gminy Fałków Henryk Konieczny, przedstawiciele sąsiednich gmin, urzędów, instytucji oraz licznie zebrana młodzież szkolna wraz z nauczycielami. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe, z którymi przybyli strażacy ochotnicy z terenu naszej gminy oraz uczniowie i harcerze z terenu gminy Radoszyce wraz z dyrektorem tamtejszego gimnazjum Sławomirem Staciwą.
     Po odśpiewaniu hymnu narodowego zastała odprawiona Msza Święta celebrowana przez ks. Stanisława Łabendowicza i ks. Tadeusza Petrykę. Po jej zakończeniu wójt Leszek Kuca wygłosił okolicznościowe przemówienie. Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej.
     Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod tablicą upamiętniającą bohaterskich żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza I batalionu 163 pp.


 

 


Piłka nożna - "TURNIEJ MISTRZÓW 2011"

W niedzielę 28 sierpnia odbył się po raz pierwszy "Turniej Mistrzów" piłki nożnej. W rozgrywkach brały udział drużyny z terenu gminy Ruda Maleniecka i Fałków. Naszą gminę reprezentowali zawodnicy z Lipy i Rudy Malenieckiej. Mecze półfinałowe rozgrywano na boisku sportowym przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej, natomiast mecz o III miejsce i mecz finałowy odbyły się na boisku sportowym w Fałkowie. Po zaciętej walce w finale zwyciężyła drużyna z Fałkowa pokonując Lipę 3:0. Podium uzupełniła drużyna z Rudy Malenieckiej, która w meczu o III miejsce pokonała drużynę ze Starzechowic. Po zakończeniu rozgrywek Wójt Gminy Ruda Maleniecka Leszek Kuca i Wójt Gminy Fałków Henryk Konieczny wręczyli wszystkim drużynom pamiątkowe puchary i zgodnie stwierdzili, że "Turniej Mistrzów" na stałe wpisze się w harmonogram corocznych imprez gminnych.
 

 


Stowarzyszenie Forum Pracodawców w Kielcach zaprasza na:
- bezpłatne szkolenia dla rolników i domowników rolnika (więcej: http://fp.kielce.com/rolnik)
- bezpłatne doradztwo biznesowe (więcej: http://fp.kielce.com/doradztwo)

 


W niedzielę 21 sierpnia br. odbyły się Dożynki Gminne połączone
z Festynem Rodzinnym

     Uroczystości dożynkowe poprzedził finałowy mecz piłki nożnej "Turnieju o Puchar Wójta Gminy Ruda Maleniecka", w którym drużyna z Lipy pokonała drużynę z Rudy Malenieckiej wynikiem 3:1. Zwycięzcy turnieju otrzymali puchar, a wszystkie drużyny dyplomy i nagrody rzeczowe.
     O godzinie 1300 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Rudzie Malenieckiej, podczas której nastąpiło poświęcenie tegorocznych plonów. Następnie barwny korowód przeszedł na plac szkolny, gdzie wójt Gminy Leszek Kuca powitał licznie zgromadzonych mieszkańców oraz zaproszonych gości, wśród których byli m. in. posłanka Marzena Okła-Drewnowicz, wicestarosta konecki Andrzej Marek Lenart, burmistrz Miasta i Gminy Końskie Michał Cichocki, burmistrz Miasta i Gminy Stąporków Dorota Łukomska, wójt Gminy Fałków Henryk Konieczny oraz przedstawiciele samorządów, urzędów i innych instytucji. Podczas przemówienia Wójt Gminy podziękował Panu Stwórcy za płody, które urosły na naszych polach, a rolnikom za ich pracę włożoną w uprawę i zbiory tych plonów "… Wszyscy z szacunkiem i uznaniem myślimy o naszych żywicielach, polskich rolnikach, których ciężkiej pracy zawdzięczamy, że na naszych stołach jest chleb". Starostowie tegorocznych dożynek, Barbara Młynarczyk z Dęby i Alojzy Nowak z Młotkowic, przekazali wójtowi bochen chleba upieczony z tegorocznej mąki, którym zostali poczęstowani uczestnicy uroczystości.
     Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, którą rozpoczął występ zespołu "Smykałki". Wielkim zainteresowaniem cieszył się pokaz walk wschodnich "KARATE KYOKUSHIN", który poprowadził mistrz Polski w tej dyscyplinie, Mateusz Garbacz. Na dzieci czekało wiele atrakcji w postaci konkursów z nagrodami, darmowej zjeżdżalni, trampoliny, strzelnicy paintballowej oraz występu estradowego "Nie do wiary, to Klaun Harry".
Uroczystości dożynkowe wzbogaciła także biesiada z Jerzym Filarem oraz zabawa taneczna przy dźwiękach zespołów Rekrut i Next, która trwała do późnych godzin wieczornych.
 

 


     W dniu 30 lipca 2011 roku w Machorach, podczas uroczystej Mszy Św. została poświecona Kaplica Nagrobna Dołęgów. Nabożeństwo odprawił proboszcz, a zarazem przedstawiciel komitetu odbudowy zrujnowanej kaplicy ks. Aleksander Mańka.
 


 

     Pomimo niesprzyjającej pogody na uroczystość przybyli Bogdan Soboń - starosta konecki, Leszek Kuca-wójt Gminy Ruda Maleniecka wraz z zastępcą Piotrem Piecem oraz przewodniczący Rady Gminy Piotr Pałgan, Krzysztof Nawrocki - wójt Gminy Żarnów, a także okoliczni mieszkańcy.
 


 

     Wspomniana kaplica pochodzi najprawdopodobniej z XVII/XVIII wieku, a jej krypta stanowiła niegdyś miejsce pochówku rodziny Dołęgów- właścicieli okolicznych ziem. Obiekt ten po wojnie znalazł się na terenie Lasów Państwowych i w mniemaniu niektórych ludzi niejako stracił właściciela. Z tej przyczyny kaplica i jej krypta zaczęły szybko popadać w ruinę. Obiekt położony na uboczu stał się miejscem niszczonym przez bezmyślnych wandali jak też przez poszukiwaczy rzekomych skarbów. Przez lata częściowemu rozgrabieniu uległo również kamienne ogrodzenie okalające kaplicę.
 


 

     W sierpniu 2010 roku ks. Aleksander Mańka, jako przedstawiciel komitetu odbudowy zrujnowanej kaplicy oraz Wójt Gminy Ruda Maleniecka Leszek Kuca, zwrócili się do Nadleśnictwa Ruda Maleniecka o pozwolenie i pomoc w realizacji projektu. Nadleśniczy pan Edward Haładaj wyraził zgodę i udzielił wsparcia finansowego dla realizowanego przedsięwzięcia.
 
 

We wrześniu rozpoczęto zarówno prace porządkowe jak też remontowe. W pierwszym etapie prac wykonano remont dachu i pokryto go blachą oraz usunięto stary, zniszczony tynk. Kolejny etap prac rozpoczęto wiosną 2011 roku. Polegał on między innymi na otynkowaniu obiektu z zewnątrz i w środku. Wyremontowano również ogrodzenie i ułożono obok kaplicy chodnik. Zwieńczenie prac polegało na wyposażeniu wnętrza kaplicy. Ks. Mańka sprowadził figurę św. Franciszka oraz krzyż. Do budowy ołtarza posłużyły elementy wykonane w Machorowskiej kaflarni Ludwika Bayera. Pełniły one taką samą rolę w kaplicy dworskiej na początku XX wieku, a później znalazły się one w kościele parafialnym.
 


 

Ks. Bp. Henryk Tomasik-Ordynariusz Diecezji Radomskiej, na prośbę ks. Aleksandra Mańki, nadał kaplicy patrona-Świętego Franciszka z Asyżu, który jest patronem leśników.
 
 

 


Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

     W niedzielne popołudnie 24 lipca br. boisko sportowe w Fałkowie stało się areną zmagań strażaków w Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych. Pomimo ciągle padającego deszczu i śliskiej trawy wystartowały wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Ruda Maleniecka i Fałków. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach:
- sztafeta pożarnicza 7x50 m. z przeszkodami,
- ćwiczenia bojowe.

W sztafecie pożarniczej pierwsze miejsce zajęła jednostka OSP Młotkowice, natomiast w ćwiczeniach bojowych zwyciężyli druhowie z OSP Ruda Maleniecka.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
I miejsce - OSP Młotkowice z wynikiem 99,4 pkt.
II miejsce - OSP Dęba z wynikiem 104,0 pkt.
III miejsce - OSP Rud Maleniecka z wynikiem 108,5 pkt.
IV miejsce - OSP Kołoniec z wynikiem 121,2 pkt.
V miejsce - OSP Lipa z wynikiem 124,8 pkt.
VI miejsce - OSP Koliszowy z wynikiem 126,0 pkt.
VII miejsce - OSP Wyszyna Fałkowska z wynikiem 131,0 pkt.

Po zakończeniu rywalizacji Starosta Konecki Bogdan Soboń, Wójt Gminy Ruda Maleniecka Leszek Kuca, Wójt Gminy Fałków Henryk Konieczny oraz Przewodniczący Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej Piotr Pałgan wręczyli zwycięzcom puchary oraz dyplomy.

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych zawody obserwowała liczna grupa kibiców i sympatyków zarówno z terenu naszej gminy jak i gminy Fałków. 


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

     W dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. w wylosowanych mieszkaniach zostanie zrealizowany spis kontrolny. Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności przeprowadzonego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, poprawności uzyskanych danych oraz ich zgodności ze stanem faktycznym. Spis ten zostanie zrealizowany przez ankieterów spisowych, wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.

     Respondenci będą mieli możliwość uzyskania informacji, bądź potwierdzenia tożsamości ankieterów dzwoniąc na bezpłatną infolinia 800 800 800 lub z telefonów komórkowych pod płatny numer 22 44 44 777:

poniedziałek-piątek od 8.00 do 20.00
sobota-niedziela od 8.00 do 18.00


Gminny Dzień Strażaka - Ruda Maleniecka 2011

     W niedzielę 8 maja w Rudzie Malenieckiej świętowaliśmy Dzień Strażaka. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Judy Tadeusza w Rudzie Malenieckiej. Po jej zakończeniu wszystkie jednostki przemaszerowały krokiem defiladowym na plac przed urzędem gminy, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Po wciągnięciu flagi na maszt rozbrzmiał Hymn Strażacki. Następnie Wójt Gminy i jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Leszek Kuca przywitał strażaków, zaproszonych gości oraz wszystkich zebranych. W swoim przemówieniu podziękował w imieniu własnym oraz mieszkańców wszystkim druhom za ich działania ratownicze, bezinteresowną służbę bliźniemu oraz wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi. Życzył dużo satysfakcji z działalności społecznej oraz pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.
     Święto to było również okazją, aby wyróżnić najbardziej zasłużonych strażaków z terenu Gminy Ruda Maleniecka. Odznaczenia otrzymali następujący druhowie:

 • Złoty Znak Związku - Julian Jaskólski,
 • Złoty Medal "Za zasługi dla Pożarnictwa" - Grzegorz Opler, Zbigniew Staszczyk, Witold Ryżak,
 • Srebrny Medal "Za zasługi dla Pożarnictwa" - Marcin Pytlos,
 • Brązowy Medal "Za zasługi dla Pożarnictwa" - Grzegorz Błachowicz, Piotr Gunerka, Stanisław Kuca,
 • Odznaka "Wzorowy Strażak" - Maciej Białkowski, Robert Czerkawski, Mateusz Dzierzgwa, Marcin Gil, Marcin Grodek, Paweł Kolanko, Sylwester Woźniak.

     W ostatniej części strażackiego święta głos zabrali zaproszeni goście. Słowa podziękowania dla strażaków za ich społeczną pracę wykonywaną z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem przekazali: starosta konecki Bogdan Soboń, prezes ZP OSP - wicestarosta Andrzej Lenart oraz zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Końskich st. brygadier Grzegorz Młynarczyk.
Szliśmy do Ciebie Polsko...

     Pod takim hasłem odbyła się 28 kwietnia uroczystość upamiętniająca walkę Powstania Styczniowego 1863 roku na terenie uroczyska Ormanicha w leśnictwie Szkucin. Na obchody zorganizowane przez władze Gminy Ruda Maleniecka przybyło liczne grono przedstawicieli władz samorządowych, kombatantów, służb mundurowych, młodzieży szkolnej oraz mieszkańców. Wśród nich byli obecni m.in. : starosta konecki Bogdan Soboń, członek Zarządu Powiatu Wiesław Basiak, Wójt Gminy Radoszyce Paweł Bińkowski, Wójt Gminy Słupia Konecka Witold Wójcik, radni powiatowi i gminni, służby mundurowe reprezentowane przez komendanta KP w Radoszycach Jarka Długosza oraz nauczyciele i młodzież ze szkół z terenu gminy Ruda Maleniecka, Fałków, Radoszyce, Słupia Konecka.
     Obchody rozpoczął Wójt Gminy Ruda Maleniecka Leszek Kuca, który przypomniał wydarzenia sprzed półtora wieku wprowadzając wszystkich w pełen powagi nastrój. Następnie po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego księża z parafii Ruda Maleniecka, Lipa, Machory i Fałków odprawili Mszę Święta w intencji poległych powstańców. Po nabożeństwie delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty i wieńce. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej zaprezentowały przygotowany specjalnie na tę okazję program artystyczny.
     Ostatnim punktem uroczystości było wspólne ognisko, przy którym wszyscy mogli posilić się pieczoną kiełbaską.

Uroczystość została zorganizowana przy współudziale środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.


ZAPROSZENIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE PRAWNO - PODATKOWE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 18-19.06.2011 R. (SALA KONFERENCYJNA URZĘDU GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ).

UCZESTNIKAMI SZKOLENIA MOGĄ BYĆ: ROLNICY, OSOBY BEZROBOTNE, ZATRUDNIONE, EMERYCI, RENCIŚCI W SZCZEGÓLNOŚCI OSOBY DZIAŁAJĄCE W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH LUB ZAMIERZAJĄCE SIĘ UBIEGAĆ O DOTACJE Z TYTUŁU PROW.

SZKOLENIE OBEJMUJE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU:

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA,
 • ADMINISTRACJA RZĄDOWA NA PRZYKŁADZIE ADMINISTRACJI PODATKOWEJ,
 • SYSTEM PODATKOWY W POLSCE,
 • ORDYNACJA PODATKOWA, USTAW O EWIDENCJI PODATNIKÓW, USTAW O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
 • PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PODATKU OD ŚRODKÓW UNIJNYCH,
 • PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH,
 • PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PODATKU VAT.

PROJEKT "ŚWIADOMY OBYWATEL" REALIZOWANY JEST PRZEZ STOWARZYSZENIE " LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - U ŹRÓDEŁ" ( W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI). WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO TUT. URZĘDU POKÓJ NR 7 CELEM WYPEŁNIENIA DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.
 
Konkurs na LOGO LGR Między Nidą a Pilicą

Zarząd LGR ogłasza konkurs na projekt loga LGR.

Regulamin konkursu wraz z kartą identyfikacyjną autora projektu


W dniu 19.03.2011r. w hali sportowej przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej, 9 drużyn z terenu Gminy Ruda Maleniecka z rocznika 95 i starsi walczyło o zwycięstwo w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Ruda Maleniecka. W grze pełnej walki, wyłoniono zwycięzców:

I miejsce - drużyna "Publicznego Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej".
II miejsce - drużyna "OSP Młotkowice".
III miejsce - drużyna "Ruda Maleniecka".

Zwycięzcy otrzymali z rąk Wójta Gminy Ruda Maleniecka - Leszka Kucy, puchary oraz okolicznościowe dyplomy i nagrody.
Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

     W dniu 16 października 2010 r. odbył się jubileusz 50-lecia pożycia par małżeńskich z terenu Gminy Ruda Maleniecka.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się o godz. 1500 mszą św. celebrowaną przez proboszcza Parafii pw. Św. Tadeusza Judy w Rudzie Malenieckiej - ks. Sylwestra Rybaka. Po niej wszyscy jubilaci wraz z przybyłymi na tę okoliczność rodzinami udali się do miejscowej szkoły podstawowej.
Jubilatom zostały wręczone medale nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystej dekoracji medalami dokonał Wójt Gminy Leszek Kuca i Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pałgan. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana. Po części oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek.
Tegorocznymi Jubilatami 50-lecia Pożycia Małżeńskiego byli:

 1. Barbara i Franciszek Anioł, zam. Hucisko
 2. Zofia i Tadeusz Dróżdż, zam Dęba Kolonia
 3. Stanisława i Władysław Gil, zam. Dęba
 4. Zofia i Jerzy Łuczyńscy, zam. Szkucin
 5. Łucja i Fryderyk Smyka, zam. Hucisko
 6. Weronika i Stefan Wesołowscy, zam. Wyszyna Rudzka
 7. Leokadia i Kryspin Wrzeszcz, zam. KołoniecW pierwszą niedzielę października na terenie naszej gminy odbyły się
Dożynki Powiatowe połączone z drugim dniem
"Święta Hodowców Ryb i Wędkarzy - Konecka Ryba".

     Rano nad zbiornikiem wodnym w Maleńcu rozegrano spławikowe zawody wędkarskie "O Puchar Starosty Koneckiego". Pierwsze miejsce zajęło Koło Miejskie z Końskich. Następnie odbył się wyścig gminnych osad kajakowych, w którym zwyciężyli przedstawiciele OSP w Rudzie Malenieckiej.

     W niedzielne popołudnie odbyły się Dożynki Powiatowe. Uroczystości tegorocznego Święta Plonów Powiatu Koneckiego rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Rudzie Malenieckiej. Po zakończonym nabożeństwie barwny korowód dożynkowy na czele z Miejską Orkiestrą Dętą z Końskich przeszedł na plac przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie uroczystości dożynkowych. Wójt Gminy Ruda Maleniecka Leszek Kuca oraz Starosta Konecki Andrzej Lenart powitali zaproszonych gości, wśród których był m. in. poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Rusiecki oraz wszystkich uczestników. Następnie tradycyjny chleb - symbol urodzaju i dostatku przekazali na ręce gospodarzy uroczystości starostowie dożynek - Janina Kabała z Radwanowa Kolonii i Marek Grzegorczyk z Lipy. Ważnym punktem tegorocznego święta było układanie na mapie powiatu koneckiego chlebów w kształcie map poszczególnych gmin.

     Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Na scenie zaprezentowali się: parodysta i kabareciarz Stan Tutaj, Władymir Gumieńczuk oraz zespół Kay. Mieszkańcy i goście mieli okazję do degustacji lokalnych potraw z rybą z koneckich stawów w roli głównej.
 
 Aby pamięć trwała wiecznie...
 

     W niedzielę 12 września br. mieszkańcy gminy Ruda Maleniecka uczcili pamięć żołnierzy poległych 6 IX 1939 r. w czasie walki nad rzeką Czarną Konecką oraz ofiar Zbrodni Katyńskiej i katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Leszek Kuca, który powitał zaproszonych gości i wszystkich uczestników. Po odśpiewaniu hymnu narodowego została odprawiona Msza Święta celebrowana przez proboszcza tutejszej parafii ks. kan. Sylwestra Rybaka. Po jej zakończeniu wójt Leszek Kuca wygłosił okolicznościowe przemówienie, a następnie razem z wicestarostą Bogdanem Soboniem, Przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Pałganem oraz wiceprzewodniczącym Marianem Soboniem posadzili "Dąb Pamięci", przy którym umieszczono tabliczkę upamiętniającą to wydarzenie:
 

W hołdzie oficerom Wojska Polskiego,
policjantom i jeńcom wojennym innych służb RP
zamordowanym przez władze reżimu sowieckiego
w 1940 r. w Katyniu, Charkowie i Twerze
oraz tym, którzy zginęli w katastrofie lotniczej
10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.
 

Samorząd Gminy
Ruda Maleniecka
 

Ruda Maleniecka, dnia 12 września 2010 r.Poświęcenia dębu dokonali księża: Sylwester Rybak, Jan Adacha oraz Aleksander Mańka.
Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły kwiaty i wieńce pod tablicą upamiętniającą bohaterskich żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza I batalionu 163 pp. i pod "Dębem Pamięci".
 
 Drużyna z Lipy najlepsza w turnieju
"O Puchar Wójta Gminy Ruda Maleniecka"

     W sobotę 4 września br. zakończył się turniej w piłce nożnej "O Puchar Wójta Gminy Ruda Maleniecka". Mecze rozgrywano na płycie boiska sportowego przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w dniach 01.08 -04.09.2010r. pod okiem sędziego Pana Roberta Barana. W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn z terenu naszej gminy, tj. z miejscowości: Dęba, Koliszowy, Lipa, Młotkowice, Ruda Maleniecka i Szkucin.

     Pierwsze miejsce i Puchar Wójta Gminy Ruda Maleniecka zdobyli zawodnicy z Lipy, drugie zajęła drużyna z Dęby, a trzecie miejsce wywalczyli piłkarze ze Szkucina. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Przyznano również wyróżnienie indywidualne - "Królem Strzelców" został Adrian Zalewski, który otrzymał pamiątkowy puchar.
Gratulujemy i dziękujemy zwycięzcom oraz wszystkim pozostałym drużynom biorącym udział w turnieju za wspaniałą sportową walkę i sportowe zachowanie na boisku!

Turniej został zorganizowany przez Stowarzyszenie "W Dolinie Czarnej" pod hasłem "Piłka, pasja, ruch, zdrowie" i zrealizowany ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego z programu "Świętokrzyska Akademia Sportu na Obszarach Wiejskich".
Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Ruda Maleniecka Leszek Kuca.
 


     W niedzielę 11 lipca bieżącego roku na boisku szkolnym przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej odbyły się gminne zawody sportowo - pożarnicze dla jednostek OSP z terenu dwóch gmin: Rudy Malenieckiej i Fałkowa. Z terenu Gminy Ruda Maleniecka wzięły udział wszystkie jednostki. Tradycyjnie zawody stały na wysokim poziomie sportowym.

Miejsca i osiągnięte wyniki przez drużyny z terenu naszej Gminy:

L.p. Nazwa jednostki Łączna ilość punktów Miejsce
1. OSP Ruda Maleniecka 96,7 I
2. OSP Dęba 98,0 II
3. OSP Młotkowice 102,6 III
4. OSP Koliszowy 114,3 IV
5. OSP Lipa 114,6 V
6. OSP Wyszyna Fałkowska 124,3 VI
7. OSP Kołoniec 144,0 VII

     Wszystkie drużyny otrzymały okolicznościowe dyplomy a trzy najlepsze puchary oraz nagrody ufundowane i wręczone przez Wójta Gminy Ruda Maleniecka - Leszka Kucę. Zawody obserwowała liczna grupa kibiców i sympatyków zarówno z terenu naszej Gminy jak i Gminy Fałków.


 Informacja z zebrania wiejskiego

     W dniu 10.07.2010r. w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Ruda Maleniecka poświęcone realizowanej inwestycji pod nazwą "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka".
W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele urzędu gminy w osobach: Wójt Gminy - Leszek Kuca i Zastępca Wójta - Piotr Piec.
     Mieszkańcom zostały przybliżone bieżące informacje na temat realizowanej inwestycji dot. przebiegu wykonywanych prac, ogólnych kosztów robót budowlanych, terminów realizacji robót i terminów płatności.
     Licznie przybyli mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej zawiązali Lokalne Stowarzyszenie Budowy Przyłączy Kanalizacyjnych w Rudzie Malenieckiej, w skład którego weszli wszyscy obecni na zebraniu mieszkańcy Rudy Malenieckiej, zainteresowani budową przyłączy kanalizacyjnych.
     Stowarzyszenie dokonało wyboru swoich reprezentantów - Komitet Sterujący Stowarzyszenia w osobach:
1. Pan Marian Soboń
2. Pan Włodzimierz Świerot
3. Pan Piotr Kowalski
4. Pani Edyta Nowak
Komitet Sterujący Stowarzyszenia obejmuje swym zakresem działania teren miejscowości Ruda Maleniecka i zobowiązany jest do przestrzegania na każdym etapie pracy obowiązującego prawa oraz do zgodnego działania w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w zakresie dla którego został powołany.
Członkowie Komitetu reprezentują interesy wszystkich mieszkańców, a do ich zadań należy przede wszystkim stała współpraca z urzędem gminy oraz wykonawcami robót w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego, (udział w określaniu zakresu inwestycji, współuczestnictwo w ustalaniu przebiegu trasy inwestycji, zbiórka opłat uiszczanych przez mieszkańców w ramach ponoszenia kosztów za indywidualne przyłącze kanalizacyjne).
     Na zebraniu mieszkańcy podjęli również uchwałę o ustaleniu opłaty stanowiącej udział własny mieszkańca w budowie przyłączy kanalizacyjnych - w formie ceny ryczałtowej, w wysokości 1 340,00 zł. za każde przyłącze, niezależnie od jego długości.
     Prace związane z wykonaniem indywidualnych przyłączy będzie wykonywał miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej, dzięki czemu koszty tych robót nie są wygórowane i akceptowalne przez mieszkańców.
     Obecnie trwają zaawansowane prace przy budowie oczyszczalni ścieków w Rudzie Malenieckiej, a w miesiącu wrześniu główny wykonawca rozpocznie już budowę kolektora ściekowego w części Rudy Malenieckiej, wzdłuż drogi krajowej Nr 42.
Całość inwestycji - zgodnie z zawartą umową powinna zostać zakończona nie później niż 31.07.2012r.


"Świat Malucha"

     W dniu 30.06.2010 r. Wójt Gminy Leszek Kuca podpisał umowę o dofinansowanie projektu "Świat Malucha" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt gminy otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości 814 686,48 zł. W ramach w/w projektu, który ma być realizowany od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r. przewidziano organizację szeregu zajęć dla najmłodszych mieszkańców gminy Ruda Maleniecka m.in. nauka języka angielskiego, zajęcia z muzyki, opieka logopedy, wyjazdy edukacyjne. Ponadto zostaną zakupione dodatkowe meble (stoliki, krzesełka, siedziska, łóżeczka itp.), zabawki oraz materiały edukacyjne, które umożliwią prawidłowe prowadzenie zajęć i zwiększą komfort dzieci w korzystaniu z oferty placówki.
"Unijne" przedszkole, w którym maluchy z terenu naszej gminy rozpoczną zajęcia 1 stycznia 2011 roku będzie się mieściło w istniejącym budynku Publicznego Przedszkola w Rudzie Malenieckiej. Obecnie trwają prace polegające na jego rozbudowie o dodatkowe pomieszczenia wraz z niezbędną przebudową istniejącego budynku oraz instalacji wewnętrznych. Zakończenie prac ma nastąpić do dnia 15.10.2010 r.
 Bronisław Komorowski prezydentem Polski

     W dniu 4 lipca odbyła się II tura wyborów prezydenckich, w której Bronisław Komorowski otrzymał 53,01% głosów, a Jarosław Kaczyński - 46,99% głosów. Frekwencja wyniosła 55,31%.

W powiecie koneckim zdecydowanie wygrał Jarosław Kaczyński, który uzyskał 62,60% głosów, natomiast Bronisław Komorowski 37,40%. Również w gminie Ruda Maleniecka zwyciężył Jarosław Kaczyński, na którego głosowało 69,54% mieszkańców. Frekwencja w naszej gminie, co należy podkreślić była najwyższa na Konecczyźnie i wyniosła aż 59,05%.
Trwa budowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Malenieckiej

     Trwa realizacja największej inwestycji w historii gminy Ruda Maleniecka pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka". Jest ona współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania 3.2.1. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Inwestycja została podzielona na dwa etapy:
- I Etap - Budowa oczyszczalni ścieków,
- II Etap - Budowa sieci kanalizacyjnej.

Obecnie realizowany jest I etap, który ma być zakończony do dnia 31.10.2010 r. Mimo niesprzyjającego okresu zimowego prace budowlane nie uległy zahamowaniu i są realizowane zgodnie z harmonogramem, a nawet nieznacznie go wyprzedzają. W dniu 25 czerwca dokonano odbioru pierwszego etapu budowy oczyszczalni ścieków, w którym wykonano m.in.: ogrodzenie terenu budowy, energetyczną linię kablową zasilającą oczyszczalnię ścieków, przyłącze wodociągów do czyszczenia ścieków, kolektor ścieków surowych, zbiorniki technologiczne oczyszczalni, budynek techniczno - sanitarny. Koszt pierwszego etapu budowy oczyszczalni ścieków wyniósł 2 226 029,19 zł.


 Dary dla powodzian z gminy Łubnice

     Rolnicy z trzech gmin: Ruda Maleniecka, Gowarczów, Końskie przekazali pasze, zboże, siano i słomę powodzianom z gminy Łubnice w powiecie staszowskim. Akcję pomocy dla powodzian zainicjowali: Jarosław Przygodzki - Nadleśniczy Nadleśnictwa Barycz, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Marian Gąszcz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich. W pomoc czynnie włączyli: księża, wójtowie gmin: Gowarczów oraz Ruda Maleniecka, policjanci, strażacy OSP i KP PSP, leśnicy, sołtysi oraz wiele innych ludzi dobrej woli. Zebrane dary, których ilość zaskoczyła nawet organizatorów zbiórki zostały przewiezione dziewięcioma tirami udostępnionymi nieodpłatnie przez prywatnych przedsiębiorców.

- Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Ruda Maleniecka za ich wielką ofiarność, dobre serce oraz za to, że pokazali, iż w trudnych sytuacjach można na nich liczyć - mówi Wójt Gminy Ruda Maleniecka, Leszek Kuca, który uczestniczył w konwoju z darami dla powodzian.


 Inwestycje drogowe w Gminie Ruda Maleniecka w I półroczu 2010 roku

Drogi gminne
     Na początku czerwca zakończono przebudowę 7 odcinków dróg gminnych. Wykonawcą zamówienia była firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROMO" Sp. z o.o., 26 - 200 Końskie, ul. Zielona 7. Koszt realizacji inwestycji po przetargu wyniósł 323 415,63 zł.
Nowe nawierzchnie asfaltowe zostały położone na odcinkach dróg w miejscowościach: Cieklińsko, Hucisko, Młotkowice, Ruda Maleniecka, Strzęboszów oraz Wyszyna Rudzka.

Drogi powiatowe
     Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej Nr 0392T Lipa - Szkucin - Wola Szkucka - Fałków na długości 6735 mb. Zakres robót obejmuje przede wszystkim: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, ułożenie chodników w terenach zabudowanych, wykonanie lub odtworzenie rowów. Wykonawcą robót jest firma: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "FART" Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268 A, 25-116 Kielce. Inwestycja jest realizowana w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" a jej całkowity koszt po przetargu to 2 144 117,88 zł. Przebudowa jest finansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa, Powiatu Koneckiego, Gminy Ruda Maleniecka oraz Gminy Fałków.
Zakończenie prac ma nastąpić do dnia 1 października 2010 r.

     W bieżącym roku Gmina Ruda Maleniecka oraz Powiat Konecki zawarły porozumienie w sprawie wspólnego finansowania przebudowy następujących odcinków dróg powiatowych:

 • Nr 0417T Wincentów - Nowy Dziebałtów - Stary Sokołów - Strzęboszów - Dęba - Koliszowy w km 8+000 - 8+600 na długości 600 mb,
 • Nr 0413T Młotkowice - Cis - Zychy - Podlesie w km 1+400 - 1+740 długości 340 mb,
 • Nr 0390T Wyszyna Fałkowska - Kołoniec - Maleniec w km 0+950 - 1+900 na długości 950 mb.

W dniu 20 maja został rozstrzygnięty przetarg, w którym wyłoniono wykonawcę w/w inwestycji. Firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. ul. M. Reja 8, 97-500 Radomsko zrealizuje zadanie za kwotę 305 631,96 zł. Udział Gminy Ruda Maleniecka w remoncie tych dróg wyniesie 60% całkowitej wartości inwestycji po przetargu a Powiatu Koneckiego 40%.
Zakończenie prac ma nastąpić do dnia 31 sierpnia 2010 roku.Ruda Maleniecka


 Cieklińsko


 Hucisko


 JażwinyPowrót do poprzedniej