Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

OGŁOSZENIE

2012-02-23 10:35

Na podstawie art.35 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz.2603 z 2004r. ze zm.) oraz Uchwały Nr V/33/2010 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 13 sierpnia 2010r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruda Maleniecka przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu.

Powrót do poprzedniej